Launch of the Princess Magogo International Music Symposium

BY THE KZN HERITAGE FOUNDATION IN PARTNERSHIP WITH KCAP ADDRESS BY PRINCE MANGOSUTHU BUTHELEZI MP SON OF PRINCESS MAGOGO KA DINUZULU AND PRESIDENT OF THE INKATHA FREEDOM PARTY KCAP Theatre, KwaMashu   Her Worship the Mayor of the eThekwini Metropolitan Municipality, Councillor Zandile Gumede; the MEC for Arts and Culture, the Honourable Mrs Bongiwe Sithole-Moloi; […]

Read Article

Debate on 16 Days Against Women Violence

BY HON MRS TP MTHETHWA IFP MPL 24 NOVEMBER 2017, KZN LEGISLATURE Hon Speaker, Udaba lokuhlukunyezwa kwabantu besifazane nezingane into okufanele sihlale njalo siyishumayela emiphakathini esiphila kuyona singalindi ukuthi kuze kufike usuku lapho kuqhakanjiswa khona kakhulu ukulwisana nalesihlava. Umkhankaso wokunqanda lesihlava kumele kube into eyenzeka zonke izinsuku zonyaka. Esikujabulelayo ukuthi izimeya komasipala abaholwa iqembu leNkatha […]

Read Article

Debate on Reconciliation Day

BY HON MB GWALA MPL, KZN LEGISLATURE   Hon Speaker, The 16th of December became known as the Day of Reconciliation in 1995, when our Government sought to recognize the significance of this date for both the liberation movement and the Afrikaner community. It was first celebrated as the “Dingane Day” and stood for the […]

Read Article

IFP: Ukhongolose Awuyeke Ukuba Abazenzisi Odabeni Lokubuyisana

Iqembu leNkatha esifundazweni saKwaZulu-Natali selinxuse iqembu le-ANC ukubai liyeke ukuba abazenzisi odabeni lokubuyisana njengoba elikukhulumayo kungahambisani nezenzo. Umholi we-IFP eSishayamthetho saKwaZulu-Natali uMnu Blessed Gwala ngesikhathi kunenkulumo-mpikiswano phakathi kwamaqembu ezombusazwe ngodaba lokubuyisana iReconciliation Day namhlanje uthe “Kuyinkinga ukuthi i-ANC ingasukuma eSishayamthetho ikhulume ngesikhulu isibindi ngodaba lokubuyisana ekubeni lingayiphili into eliyikhulumayo. Leliqembu lahlinzela iqembu leNkatha ezibini ngokuthi […]

Read Article

Debate on Municipal Finance 4th Quarter Review 2016/17

BY HON MR LOURENS DE KLERK IFP MPL Madam speaker and Honourable members. Just a few months ago we debated the 3rd Quarter Reviews. A dismal picture was painted by the MEC for Finance regarding the performance of the Municipalities in KwaZulu Natal. Today it is de ja vu as nothing has changed much. As […]

Read Article

IFP Member Statement on Health

BY HON MRS NJ NKWANYANA MPL 23 November 2017, KZN Legislature Over the last few years there has been a sharp deterioration in healthcare at hospitals and clinics in KwaZulu-Natal, marked by shortages of medicines, collapsing infrastructure, broken equipment, and inadequate provision of staff. This has led to a situation in which the access to […]

Read Article

Report on the 2016 / 2017 Unaudited Close-Out Report

OF THE LEGISLATURE BY CHAIRPERSON OF STACOV; HON. NONTEMBEKO BOYCE, MPL DEBATE BY IFP   – The IFP notes that the report tabled by the Chairperson of STACOV, reflects a saving amounting to R21m which were savings from fewer activities during the Local Government election year of 2116 and cost-saving mechanisms. What is positive is […]

Read Article

IFP Welcomes Appointment of National Police Commissioner

The Inkatha Freedom Party welcomes the appointment of career police officer, General Khehla John Sitole, as the new National Police Commissioner. IFP national spokesperson on Police, Inkosi EM Buthelezi, MP, said, ”The IFP has long been calling for the appointment of career police officer to this important national portfolio. General Khehla brings with him a […]

Read Article

Debate on Unaudited Close Out Report

BY HON MR LOURENS DE KLERK Madam speaker and Honourable members. Quote by Thomas Sowell: “The first lesson of economics is scarcity: There is never enough of anything to fully satisfy all those who want it. The first lesson of politics is to disregard the first lesson of economics.” And “It is hard to imagine […]

Read Article