Newsroom

Speeches

Speeches

UMCIMBI WOKUGUBHA USUKU LOKUZALWA – INKOSI IHLANGANISA IMINYAKA ENGAMASHUMI AYISISHIYAGALOLUNYE NANE (94) YOKUZALWA INKOSI YESIZWE SAKWABUTHELEZI UNDUNANKULU WOMDABU WESILO NESIZWE SIKAZULU

Read more
Speeches

Budget Debate on Education – Vote 5

Read more
Speeches

Budget Debate on Vote 7: Health

Read more
Speeches

Budget Debate on Vote 9: Community Safety

Read more
Speeches

Budget Debate on Vote 12: COGTA

Read more
Speeches

Budget Vote 36: Small Business Development

Read more
Speeches

Budget Vote 18: Health

Read more
Speeches

Budget Vote 33: Human Settlements

Read more
Speeches

Budget Debate on Vote 15: Sports, Arts and Culture

Read more
Speeches

Debate on Department of Social Development Budget Presented During a Hybrid Sitting of the KwaZulu-Natal Legislature on Friday, 6 May 2022 by Hon. P Govender of the Inkatha Freedom Party

Read more
KwaZulu-Natal Speeches

KwaZulu-Natal Legislature Thursday 25th November 2021 – Pietermaritzburg Debate on the Functinality of War-rooms

Read more
KwaZulu-Natal Speeches

Debate on 16 Days of Activism for No Violence Against Women and Children

Read more