Back

Conducting door-to-door in Umlalazi Ward 1

2021-10-08
8:00 am

IFP Women’s Brigade National Secretary, Mrs Queen Xulu will be conducting door-to-door in Umlalazi Ward 1 and move to Constituency Manifesto Launch in eShowe

Trending Headlines

Press Releases 28 September, 2023

IFP: Where Are Plans to Address Medico-Legal Claims?

Read more
Press Releases 28 September, 2023

IFP Snatches Another Ward from ANC in uMhlathuze By-Election

Read more
Press Releases 27 September, 2023

KZN Tourism Uncertainty

Read more
Press Releases 21 September, 2023

IFP uMhlathuze to Host Siyanqoba Campaign Rally

Read more
Press Releases 21 September, 2023

Iqembu Le-IFP Ledlulisa Amazwi Okuthokoza Esizweni Sonke Sase- Ningizimu Ne-Afrika, Ezweni Kazi Lase-Afrika Nomhlaba Wonke

Read more