IFPWB Observes International Women’s Day

Issued by Princess Phumzile Buthelezi MPL National Chairperson of the IFP Women’s Brigade The IFP Women’s Brigade has added its voice to the millions around the globe who are observing International Women’s Day today, Sunday 8 March 2020, under the theme #EqualforEqual. The day seeks to highlight the achievements made by women across the globe, […]

Read Article

Isimemezelo sikandunakulu sesikhumbuzo sakwashobashobane

Phakathi kokunye akuphawulile uNdunankulu waKwaZulu-Natali uMhl. Sihle Zikalala ngenkathi ethula iNkulumo yeSimo seSifundazwe ngoLwesithathu (04 Mashi 2020), uthe uHulumeni wesiFundazwe unqume ukwenza izinhlelo zokukhumbula abantu bakithi abalahlekelwa yimpilo yabo esibhicongweni sakwaShobashobane. Sisishayela ihlombe isinyathelo sikaHulumeni wesiFundazwe ngalomcabango okhombisa uzwelo emindenini yalabo abedlulayo. Sengikushilo lokho ngifisa ukunxusa uNdunankulu ukuba awuqhube lomkhankaso ngobunyoninco obulindeleke kuyena ngokwesikhundla sakhe […]

Read Article

Debate on the State of the Province Address

CONTRIBUTION BY THE HON. MR MB GWALA MPL NATIONAL CHAIRPERSON OF THE INKATHA FREEDOM PARTY THE OFFICIAL OPPOSITION IN KWAZULU NATAL KwaZulu Natal Legislature, Pietermaritzburg Thursday, 5 March 2020 Honourable Speaker, Honourable Premier and Colleagues Let me first register the apology of the Hon. VF Hlabisa, Leader of the Official Opposition and President of the […]

Read Article

Debate of the State of the Province Address

HON. B.W. DHLAMINI, MPL GAUTENG PROVINCIAL LEGISLATURE, 27 February 2020 Hon. Speaker Hon. Premier Hon. Members of the Executive Hon. Members of the Legislature The Gauteng citizenry, This year we commemorate the 150th birthday of Mrs Charlotte Mannya-Maxeke, the only woman who was present on the 8th of January 1912 when several hundred learned man […]

Read Article